MESINDUSKAUPLUS RAKVERE NARVA TN. 31

T, N, R 9-16, K 9- 17
L 9-14

Müügitingimused

Kehtivad alates 01.04.2021

1.ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolevad Sontravento OÜ, registrikood 11879366 e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad e-poest ostmisel internetiaadressilt https://www.mesinduspood.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.mesinduspood.ee. ning need jõustuvad avaldamise hetkest.

1.3.Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2.TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.Tellimusi saab e-poes esitada kas kliendina sisse logides või külalisena.

2.2.Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.3.Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.

2.4.Klient teeb peale e-poe tingimustega tutvumist ja nõustumist linnukese kasti «Olen tutvunud ja nõustun e-poe tingimustega».

2.5.Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.6.Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile "Tagasi kaupmehe juurde".

2.7.Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

2.8. Tellides ettemaksuarve, saadetakse peale tellimuse vormistamist arve. Peale ettemaksuarve tasumist kliendi poolt valitud viisil loetakse ost sooritatuks ning tellimus võetakse täitmisele.

2.9.Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.

2.10.Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1.Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2. Sisse loginud kliendi ostudelt arvestatakse boonuspunkte.

3.3.Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas - pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Everypay turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.4.Juhul, kui klient ei vali tellitud kaubale ise järele tulemist, lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4.

3.5.Kauba eest saab tasuda e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4.KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1.Kauba saab kätte füüsilisest poest, SmartPOSTi pakiautomaadist, Omniva pakiautomaadist, DPD pakiautomaadist või kliendi poolt näidatud aadressil kullerteenust kasutades.

4.2.Kauba kättesaamine füüsilisest poest

4.2.1.Kauba väljastamine toimub füüsilise poe lahtioleku aegadel

4.2.2.Kliendile väljastatakse kaubad isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta kauba väljastamata.

4.2.3.Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.

4.2.8.Kauba kättesaamisel füüsilisest poest ei lisandu summale kohaletoimetamise tasu.

4.3.Kauba kättesaamine pakiautomaadist

4.3.1.Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu vastavalt arvel näidatule.

4.3.2.Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.

4.3.3.Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

4.3.4.Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.4.Kauba kättesaamine kulleriga

4.4.1.Valides kauba kohaletoimetamiseks kulleri, lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu vastavalt

4.4.2.Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav.

4.5.Kauba kontroll

4.5.1.Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

4.5.2.Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat.

4.5.3.Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5.KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1.Müüja töötleb kliendi poolt e-poes sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks ning kauba kliendile kohale toimetamiseks vastavalt müüja andmekaitsetingimustele.

6.KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1.Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel: kaup on laost otsa lõppenud, kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe vea tõttu.

6.2.Kui müüjal ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest klienti tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14 tööpäeva jooksul, kui ei ole kliendiga kokku lepitud teisiti.

6.3.Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 8).

6.4.Kauba tagastamiseks peab klient täitma lepingust taganemise avalduse ning edastama selle koos kaubaga poodi või kauba kättesaamiseks kasutatud transpordi viisi kaudu. Taganemisavalduse vormi leiab siit: taganemisavaldus

6.5.Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

6.6.Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud transpordikulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.

6.7.Tagastatav kaup (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks nagu see on lubatud füüsilises poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. 14-päevane taganemisõigus ei kehti kaupadele, mis ei oleks peale pakendi avamist kõlblikud tagasi saatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mille pakendi mitte avamist või kauba mitte kasutamist ei ole müüjal võimalik tuvastada.

6.8.Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

6.9.Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7.KAUBA VAHETAMINE

7.1.Kliendil on õigus kaupa ümber vahetada 14 päeva jooksul. See hõlmab rõivaid, kindaid ja näovarje, mida on võimalik ümber vahetada teise suuruse ja mudeli vastu.

8.PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1.Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

8.2.Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@mesinduspood.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

8.3.Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.4.Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

8.5.Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.